Welcome to Sanal Havacılık Wiki

Sanal Havacılık Ansiklopedisi

Sabit kanatlı hava taşıtı

Sabit kanatlı hava taşıtı, kanatlarının şekli ve ileri doğru hareket sonucu oluşan hava süratinin yarattığı taşıma ile uçan hava taşıtı. Bu bakımdan döner kanatlı hava taşıtından ayrılmaktadır.

Uçak (Airplane/Aeroplane)

Uçak veya tayyare; hava akımının başta kanatlar olmak üzere kanat profilli parçaların alt ve üst yüzeyleri arasında basınç farkı oluşturması sayesinde havada tutunarak yükselebilen, ilerleyebilen motorlu bir hava taşıtıdır.[1][2] Pervaneli ya da jet motorlu, sabit kanatlı ve havadan ağır pek çok hava taşıtı uçak kategorisine dahildir. Günümüzde en temel uçak tipleri, yolcu uçağı, savaş uçağı, kargo uçağı olarak bilinirken, farklı coğrafi şartlara göre özelleştirmiş uçaklar da… read more »

Rotor

Rotor kelimesi, makinelerin dönen bölümlerini tanımlamakta kullanılır. Genellikle bir aks veya mil etrafında yapılanmış başka mekanik düzenekleri anlatır. Örnek: Helikopterlerin pervanelerini sağa, sola, arkaya ve ileriye doğru hareket ettiren karmaşık sistem bir rotordur.

Aerodinamik

Aerodinamik; hareket eden katı kütlelerin havayla etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Aerodinamik sözcüğü Yunanca’dan gelmiş olup havanın hareketi hakkında olan bir bilim dalıdır. Parçalı olarak katı bir cisim ile irtibata geçmiş olması , havanın hareketi ve uçağın kanadı gibi, buna örnek olarak gösterilebilir. Aerodinamik akışkan dinamiği ve gaz dinamiğinin bir alt dalıdır, ve aerodinamiğin birçok bakış açısı teorisi bu… read more »

Pervane (Propeller)

Pervane, döner bir milin üzerine yerleştirilmiş, uygun bir aerodinamik ya da hidrodinamik biçim verilmiş palalardan oluşan; itme veya çekme gücü sağlayan alet. Pervaneler hava ve su taşıtlarında kullanılır. Uçak pervanesi Pervaneli uçaklarda pervane, motordan iletilen dönüyü itme kuvvetineçeviren sistemdir. İki veya daha fazla palden meydana gelir. Pervane palleri itme kuvveti nedeniyle yaklaşık olarak ileriye ve dönüşü nedeniyle de dönüş (rotasyon) yönünde hareket ettiği için dışarıdaki bir gözlemciye göre heliks olarak… read more »

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization-ICAO) Chicago Konvansiyonu’na (7 Aralık 1944) imza atan 52 ülke tarafından, Birleşmiş Milletler kuruluş kararnamesinin 43. maddesine dayanarak 4 Nisan 1947 tarihinde kurulmuştur. Aynı yılın Ekim ayında ise, Birleşmiş Milletlerin yasal havacılık organı olarak kabul edilmiştir. Merkezi Kanada-Montreal’dedir ve Bangkok, Kahire, Dakar, Lima, Mexico City, Nairobive Paris’te 7 bölge ofisi bulunmaktadır. Bu örgüte üye olabilmenin en önemli koşulu BM üyesi… read more »

Döner Kanatlı Hava Aracı (Rotorcraft)

Dönerkanat ya da dönerkanatlı uçaklar[1], dikey bir şafta bağlı olarak dönen pallerin (kanatların) ürettiği kaldırma kuvvetiyle yerçekimini yenen ve uçuşunu gerçekleştiren hava araçlarıdır. Tek bir şafta bağlı pallerden oluşan sistem de rotor olarak adlandırılır. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılan dönerkanat tanımı, “uçuş için bir ya da birden fazla rotor tarafından desteklenen hava aracı” şeklindedir.[2] Dönerkanat dendiğinde akla gelen hava araçları genellikle helikopter,… read more »

Gyrocopter

Cayrokopter[1][2] veya otojir, döner kanatlı ve pervaneli bir hava taşıtı. İleri hareket için bir pervanesi ve dikey hareket (taşıma) için motorsuz ve serbest dönen bir rotoru bulunur.[3] Helikopterin atalarından olan[3]cayrokopterler II. Dünya Savaşı‘ndan sonra yerini ağırlıklı olarak daha verimli olan helikopterlere bırakmış olsa da halen eğlence, keşif ve helikopter eğitimi gibi amaçlarla yaygın olarak kullanılır. Cayroplanör ise motoru olmayan bir cayrokopterdir ve süzülmeden önce başka bir hava aracı ile çekilmesi gerekir.[3]  … read more »

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Havacılık ve uzay mühendisi, hava ile etkileşen her çeşit mühendislik ürünün tasarlanması ve inşaat projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını, ön projesini hazırlar. Uçak yapımı için gerekli üretim, yöntemleri arasından hangisinin niçin daha ekonomik olacağına karar verir. Bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar, tasarladığı hava taşıtının performans… read more »

Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator Microsoft firmasi tarafından Microsoft Windows için hazırlanmış bir uçuş simülatörüdür. Bilgisayar-eğlence sektörünün en eski ve en başarılı ürünlerindendir. Simulasyon içindeki grafiklerinin ve fizik modellemesi oldukça gerçekçidir. 11 eylül olaylarında söz konusu simulatif oyunun üzerine rolü olduğu konusunda çok sayıda komplolar kurulmuş, asılsız çıktığı sonradan anlaşılmıştı. Tarihçe Uçuş simülasyonu için bilgisayar yazılımlarının kullanılması fikri, 1976 yılı boyunca… read more »

Sidebar